1) W jaki sposób nie wykorzystuje się gospodarczo rzek? a) w przemyśle (do produkcji papieru) b) w rolnictwie (nawadnianie pól) c) gospodarka komunalna (źródło wody dla mieszkańców) d) turystyka (uprawianie sportów) e) usługi (dostęp do wody pitnej) 2) Które zdanie prawidłowo charakteryzuje Morze Bałtyckie a) młode, bardzo płytkie (max. 52 m) morze śródlądowe b) młode morze  międzykontynentalne o średnim zasoleniu 35‰ ‰ c) chłodne morze szelfowe o średnim zasoleniu 7,5‰ d) chłodne morze przybrzeżne o słabo rozwiniętej linii brzegowej 3) Jaka to forma terenu? a) klif b) mierzeja c) wydma 4) Jaka to forma terenu? a) mierzeja b) klif c) wydma 5) Co to za miejsce w Polsce? a) Półwysep Helski b) Pojezierze Mazurskie c) Wyspa Wolin 6) Gdzie w Polsce można spotkać tę formę terenu? a) Na Wyspie Wolin b) Na Półwyspie Helskim c) Na Pojezierzu Mazurskim 7) Klify powstały w wyniku a) niszczącej działalności lądu b) niszczącej działalności morza c) budującej działalności morza 8) Mierzeja powstała w wyniku: a) budującej działalności morza b) niszczącej działalności morza c) budującej działalności lądu 9) Bór to: a) las iglasty b) las liściasty 10) Najwyższą lesistością w Polsce odznacza się województwo : a) warmińsko-mazurskie b) mzaowieckie c) lubuskie d) małopolskie 11) Ile procent obszaru Polski zajmują lasy? a) 30% b) 49% c) 70% 12) Dominującymi gatunkami drzew w Polsce jest: a) dąb b) świerk c) sosna d) buk 13) Co decyduje o żyzności gleby? a) skała macierzysta b) poziom próchnicy c) poziom wymywania

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?