Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Correct: glasses, curly, straight, hair, braids, short, long, freckles, eyes, red hair, blond, black hair, Incorrect: one, guitar, band, concert, painting, hobby, cooking, horse riding, name, wizard, knight, witch,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne