1) W której sytuacji kot wywiera największe ciśnienie na podłogę a) gdy stoi na niej na czterech łapach b) gdy na niej leży c) gdy stoi na niej na dwóch łapach d) w każdej sytuacji jednakowe 2) Pies wywiera największy nacisk na podłogę a) gdy stoi na niej na czterech łapach b) gdy stoi na niej na dwóch łapach c) gdy na niej leży d) we wszystkich jednakowy 3) Jakim przyrządem zmierzymy ciśnienie atmosferyczne a) siłomierzem b) barometrem c) ciśnieniomierzem d) termometrem 4) Wybierz zbiór, który zawiera tylko jednostki siły parcia. a) N, kN, MN b) Pa, hPa, kPa c) hPa, kg, N d) kg, g, dag 5) Wybierz zbiór, który zawiera tylko jednostki ciśnienia. a) kg, hPa, kN b) kg, g, dag c) N, kN, MN d) hPa, Pa, kPa 6) Prawo Pascala dotyczy a) tylko cieczy b) tylko gazów c) ciał lotnych i ciekłych d) ciał stałych i gazów 7) Prawo Pascala znalazło zastosowanie przy konstrukcji a) hamulca hydraulicznego b) statków c) wagi szalkowej d) termometru 8) Która z wielkości wpływa na wartość siły wyporu działającej na ciało? a) powierzchnia nacisku ciała b) gęstość cieczy, w której jest zanurzone jest ciał c) kształt ciała d) głębokość zanurzenia ciała 9) Prawo Archimedesa znalazło zastosowanie przy konstrukcji a) prasy hydraulicznej b) statków c) samochodów d) młotów pneumatycznych 10) Od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne? a) kształtu naczynia, w którym znajduje się ciecz b) od rodzaju substancji, z której wykonane jest naczynie c) od zabarwienia cieczy d) od rodzaju cieczy 11) Siła nacisku wywierana przez ten graniastosłup na stół jest a) taka sama bez względu na to, na której ścianie stoi b) największa, gdy stoi on na ścianie 1 c) największa, gdy stoi on na ścianie 2 d) największa, gdy stoi on na ścianie 3 12) 700 hPa to: a) 7 Pa b) 70 Pa c) 70 000 Pa d) 700 000 Pa 13) Oblicz wartość siły parcia, jaka jest wywierana na każdy 1m2 powierzchni, wiedząc, że ciśnienie wynosi 20 Pa. a) 21 N b) 10 N c) 20 N d) 19 N 14) Ciśnienie oznaczamy literą a) p b) Pa c) S d) F 15) Gdzie jest najniższe ciśnienie? a) u podnóża góry b) na szczycie góry c) w połowie góry d) w przełęczy 16) Kiedy ciśnienie jest największe? a) gdy baletnica leży b) gdy baletnica siedzi c) gdy baletnica stoi na dwóch nogach d) gdy baletnica stoi na jednej nodze 17) Ciśnienie hydrostatyczne NIE ZALEŻY od: a) gęstości cieczy b) objętości cieczy c) wysokości słupa cieczy d) przyspieszenia ziemskiego 18) Czy parcie to to samo co ciśnienie? a) tak b) nie 19) Na której głębokości występuje największe ciśnienie? a) 30 m b) 0,02 km c) 682 m d) 0,3 km 20) Czym zajmuje się aerostatyka? a) Ciśnieniem człowieka b) Ciśnieniem cieczy c) Ciśnieniem powietrza d) Ciśnieniem powietrza i innych gazów 21) Barometr podaje wartość w : a) paskalach b) niutonach c) stopniach d) centymetrach 22) Prawo Pascala dotyczy: a) siły wyporu działającej na ciało zanurzone w gazie b) ciśnienia krwi c) równomiernego rozchodzenia się ciśnienia d) siły wyporu działającej na ciało zanurzone w cieczy 23) Łodzie podwodne regulują swoje zanurzenie wykorzystując prawo a) Einsteina b) Archimedesa c) Pascala d) Newtona 24) Prawo Archimedesa dla cieczy ma zastosowanie w : a) szybowcu b) hamulcach samochodów wyścigowych c) urządzeniach hydraulicznych d) batyskafie 25) Prawo Archimedesa dla gazów znalazło zastosowanie w działaniu a) sterowców b) szybowców c) helikopterów d) samolotów

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?