1) W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński? a) 1000 r b) 2000 r 2) Kto przybył na zjazd gnieźnieński? a) rycerz Zawisza Czarny b) cesarz Otton III 3) Kto był pierwszym królem Polski? a) Bolesław Chrobry b) Kazimierz Wielki 4) Kto był ojcem Bolesława Chrobrego? a) Otton III b) Mieszko I 5) Z jakiej dynastii pochodził Bolesław Chrobry? a) Andegawenów b) Piastów 6) Bolesław Chrobry podczas swojego panowania a) powiększył obszar Polski b) stracił wiele ziem 7) Koronacja Bolesława Chrobry odbyła się w a) 529 roku b) 1025 roku 8) Podczas swojego panowania Bolesław Chrobry toczył wojny z a) Niemcami, Rusią i Czechami b) Węgrami, Gracją i Ameryką

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?