1) Do pomiaru ciśnienia atmosferycznego służy: a) termometr b) barometr c) waga laboratoryjna d) ciśnieniomierz e) siłomierz f) aerometr 2) Wybierz zbiór, który zawiera tylko jednostki siły parcia a) kg, m, N b) Pa, hPa, kPa c) N, MPa, mN d) N, kN, MN e) hPa, kg, N f) hPa, N, mN 3) Prawo Pascala znalazło zastosowanie przy konstrukcji: a) b) c) d) e) f) 4) Największe ciśnienie wywierasz wówczas, gdy a) leżysz b) stoisz na dwóch nogach c) siedzisz d) stoisz na rękach e) stoisz na jednej nodze f) robisz mostek 5) Pływające po wodzie świeczki, świadczą o tym, że a) siła wyporu nie działa b) siła wyporu jest mniejsza od siły ciężkości c) siła wyporu jest większa od siły ciężkości d) siły wyporu i ciężkości równoważą się e) gęstość cieczy jest mniejsza od gęstości świeczek f) istnieje grawitacja 6) 400 hPa to a) 4 Pa b) 0,04 kPa c) 40 Pa d) 0,4 mPa e) 40000 Pa f) 4000 Pa

TEST POWTÓRZENIOWY - HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?