suma - wynik dodawania, różnica - wynik odejmowania, składnik - ... + ... = suma, odjemnik - odjemna - ... = różnica, odjemna - ..... - odjemnik = różnica,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?