1) Co oznacza liczba atomowa? 2) Czym się różni masa atomu od liczby masowej? 3) Jak nazywają się pionowe kolumny w UOP? 4) Jak nazywają się poziome rzędy w UOP? 5) Skąd wiemy, ile w atomie jest elektronów? 6) Skąd wiemy, ile powłok elektronowych jest w danym atomie? 7) Jak nazywają się trzy pierwsze powłoki? 8) O czym informuje numer grupy? 9) Z jakich rodzajów cząstek są zbudowane wszystkie atomy? 10) Która z cząstek elementarnych praktycznie nie ma masy? 11) Izotopy pierwiastka to jego odmiany różniące się... czym? 12) Jak w UOP oznacza się metale / niemetale? 13) Ile elektronów mieści się na pierwszej powłoce? 14) Co w chemii oznacza symbol "E"? 15) Atom jest tym większy, im dalej w prawo czy dalej w dół UOP? 16) Protony i neutrony to razem... ?

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?