1) Jak nazywa się książka, w której spisane są prawa dziecka? a) Deklaracja Praw Dziecka b) Dziennik  c) Konstytucja PR 2) Ile praw zostało spisanych w pierwszej Deklaracji? a) 3 b) 6 c) 5 3) Kto w Polsce walczył o prawa dziecka i jest autorem książki "Król Maciuś pierwszy? a) Jan Brzechwa b) Joanna Olech c) Janusz Korczak 4) Co oprócz praw wpisane jest w Deklaracji? a) Przykazania dla dzieci b) Obowiązki dzieci c) Morały dla dzieci 5) W którym roku przyjęto w Polsce pierwszą Deklarację? a) 1950r. b) 1924r. c) 2000r

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?