1) lektorat 2) oblać egzamin 3) ściągać 4) wykład 5) kujon 6) wagary 7) kolokwium 8) dziekanat 9) rektor

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?