1) Sprichst du a) Deutsch? b) Englisch? c) Italienisch? 2) Sprichst du a) Deutsch? b) Englisch? c) Russisch? 3) Sprichst du a) Japanisch? b) Deutsch? c) Franzőzisch? 4) Sprichst du a) Japanisch? b) Englisch? c) Deutsch? 5) Ich spreche a) Deutsch. b) Italienisch. c) Polnisch. 6) Ich spreche a) Deutsch. b) Polnisch. c) Italienisch. 7) Sprichst du auch a) Deutsch? b) Polnisch? c) Italienisch? 8) Er .............Russisch. a) spricht b) spreche c) sprechen 9) Du............. Italienisch? a) spreche b) sprechen c) sprichst 10) Ich ..............Deutsch. a) spreche b) sprechen c) sprichst 11) Du..............Japanisch. a) sprechen b) sprichst c) sprecht 12) Er............Englisch. a) spreche b) spricht c) sprechen 13) Sie .............Franzȍzisch. a) sprechen b) spricht c) sprichst 14) Es .............Italienisch. a) sprechen b) sprichst c) spricht 15) Wir ..............Polnisch. a) sprichst b) sprechen c) spreche 16) Ihr..............Chinesisch. a) sprechen b) sprecht c) spreche 17) Sie (Pan,Pani ,Państwao) ..................Russisch. a) sprechen b) spricht c) sprecht 18) Sie (oni)...................Englisch. a) spricht b) sprichst c) sprechen

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?