1) caffe a) Corretto b) Errato 2) mercoledi a) Corretto b) Errato 3) diro a) Corretto b) Errato 4) può a) Corretto b) Errato 5) perche  a) Corretto b) Errato 6) città a) Corretto b) Errato 7) cosi a) Corretto b) Errato 8) sabato a) Corretto b) Errato 9) perchè  a) Corretto b) Errato 10) più a) Corretto b) Errato 11) felicità a) Corretto b) Errato 12) quà a) Corretto b) Errato 13) giù a) Corretto b) Errato 14) blu a) Corretto b) Errato 15) qui a) Corretto b) Errato 16) là a) Corretto b) Errato

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?