Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Podaj 2 różnice między polipem i meduzą, Jak zbudowana jest ściana ciała parzydełkowców?, Do jakiej grupy zwierząt zaliczamy stułbię płową?, Wymień jedno negatywne znaczenie parzydełkowców, Czy wszystkie płazińce są pasożytami?, Jaką rolę u płazińców pełni urzęsiony nabłonek?, Jaką rolę pełni oskórek u pasożytów?, Tasiemce są rozdzielnopłciowe czy są obojnakami?, Jaką funkcję u tasiemców pełni główka?, Podaj jedną różnicę między tasiemcem uzbrojonym i nieuzbrojonym., Czym różni się żywiciel pośredni od żywiciela ostatecznego?, W jaki sposób można zarazić się tasiemczycą?, W jaki sposób można zapobiec zachorowania na tasiemczycę?, Czym są wągry?, Podaj 2 przykłady nicieni., Gdzie żyje dorosły osobnik glisty ludzkiej?, W jaki sposób możemy zarazić się glistnicą?, W jaki sposób możemy zarazić się owsicą?, W jaki sposób możemy zarazić się włośnicą?, W jaki sposób można zapobiec zachorowania na glistnicę?, W jaki sposób można zapobiec zachorowania na owsicę?, W jaki sposób można zapobiec zachorowania na włośnicę?, Jak nazywa się organizm, który powoduje włośnicę?, Kto jest żywicielem pośrednim dla tasiemca uzbrojonego?, Jakie jest pozytywne znaczenie nicieni? Podaj 1 przykład, Czym są szczecinki u pierścienic?, Jaką funkcję u pierścienic pełni siodełko?, Jak przystosowała się pijawka do bycia pasożytem?, Do jakiej grupy zwierząt zaliczamy nereidę różnokolorową?, Wymień 1 pozytywne znaczenie pijawek dla człowieka, Czy możemy spotkać pierścienice wewnątrz organizmów?.

Motyw

Opcje

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne