1) stiffness a) twardość b) kruchy c) pojemność d) stabilność e) wytrzymałość f) naprężenie 2) stress a) twardość b) naprężenie c) stabilność d) wytrzymałość e) pojemność f) kruchy 3) capacity a) wytrzymałość b) kruchy c) stabilność d) twardość e) krzywizna f) pojemność 4) stability a) twardość b) krzywizna c) kruchy d) pojemność e) stabilność f) naprężenie 5) curvature a) naprężenie b) krzywizna c) wytrzymałość d) twardość e) pojemność f) kruchy 6) durability a) pojemność b) kruchy c) naprężenie d) stabilność e) wytrzymałość f) krzywizna 7) brittle a) stabilność b) wytrzymałość c) kruchy d) pojemność e) krzywizna f) naprężenie

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?