1) Monika lubi ... : a) czarna kawa b) czarną kawę c) czarną kawą 2) Paweł kocha ... : a) miłą Karolinę b) miła Karolina c) miłą Karoliną 3) Mikołaj je ... : a) dobrym ciastkiem b) dobre ciastko c) dobremu ciastku 4) Oni oglądają ... : a) dobrego filmu b) dobrym filmem c) dobry ilm 5) Lubię ... : a) muzykę rockową b) muzyka rockowa c) muzyką rockową 6) Marek pije ... : a) sokiem pomarańczowym b) sok pomarańczowy c) soku pomarańczowego 7) Anna czyta ... : a) ciekawą książką b) ciekawa książka c) ciekawą książkę 8) Robert dobrze zna ... : a) Kraków b) Krakowa c) Krakowem 9) Marta ma ... : a) małego psa b) małym psem c) mały pies 10) Czy masz ... ? a) starszy brat b) starszego brata c) starszym bratem

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?