1) ... traktowanie pracownika ze względu na przekonania polityczne to dyskryminacja ....   a) Niekorzystne / bezpośrednia b) Niekorzystne / pośrednia c) Niekorzystnie / bezpośrednia 2) Pośrednie formy ... traktowania trudniej zidentyfikować i .... a) równego / dowód. b) nierównego / dowód c) nierównego / udowodnić 3) Te formy charakteryzują się ... neutralnością, ale dyskryminują określoną osobę ... jej prawa, a) prawdziwą / stosując b) fałszywą / naruszając c) prawdziwą / respektując 4) Przykładem może być sytuacja, gdy pracodawca ... premię osobom pracującym powyżej 40 ... tygodniowo. a) przyznaje / godzin b) zabrania / godzin c) przyznaje / dni 5) Tymczasem norma ... osób niepełnosprawnych albo rodziców ... małe dzieci to 35 godzin.  a) dotyczy / mają b) dotycząca / wychowujących c) dotycząca / mają

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?