Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
praca organiczna, „czerwoni”, „biali”, Autonomia, Modernizacja, Bazar, odwilż (wiosna) posewastopolska, „rewolucja moralna”, data manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim, data powstania Bazaru, data założenia Towarzystwa Rolniczego, data mianowania Aleksandra Wielopolskiego dyrektorem Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego , data wprowadzenia stanu wojennego w Królestwie Polskim, Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Dezydery Chłapowski,, Aleksander II, Jarosław Dąbrowski, Aleksander Wielopolski, Andrzej Zamoyski, Leopold Kronenberg, Agenor Gołuchowski, Wymień założenia pracy organicznej, Określ przyczyny powstania styczniowego, Wymień przykłady realizacji programu pracy organicznej, Wyjaśnij, na czym polegała autonomia galicyjska, Przedstaw programy polityczne „białych” i „czerwonych”, Przedstaw proces polonizacji urzędów w Galicji, Scharakteryzuj odwilż posewasto¬polską w Królestwie Polskim, Wyjaśnij, jaki cel stawiali sobie organizatorzy manifestacji patriotycznych, Wskaż różnicę w stosunku do powstania zbrojnego między „czerwonymi” i „białymi”, Wyjaśnij, jaką rolę pełniły manifestacje patriotyczne w przededniu wybuchu powstania, Porównaj programy polityczne „czerwonych” „białych”, Oceń postawy społeczeństwa polskiego wobec polityki zaborców , Oceń politykę Aleksandra Wielopolskiego.

7.4.1. Ziemie polskie przed powstaniem styczniowym

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne