1) Czy dwie proste leżące na płaszczyźnie mogą się przecinać lub mieć wspólny punkt ? a) TAK. MOGĄ b) NIE. NIE MOGĄ 2) Równoległe to takie które  a) Padają równo względem siebie i nigdy się nie dotkną b) Padają na siebie prostopadle i mogą się przecinać lub dotykać 3) Kąt prosty ma ? a) 360° b) 180° c) 90° d) 30° 4) Kąt wklęsły ma ? a) więcej niż 30° i mniej niż 180° b) więcej niż 180° i mniej niż 360 ° c) więcej niż 90° i mniej niż 360 ° d) więcej niż 180° i mniej niż 240 ° 5) Zobacz zdjęcie (załącznik obok) i odpowiedz ile mierzą kąty zaznaczone na zdjęciu. Wybierz odpowiedź a) α = 27° β = 35°  δ = 118 ° b) α = 35° β = 118° δ = 27° c) α = 118° β = 27° δ = 35 °

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?