1) Azot a) C b) N c) Al d) Na e) Ag f) Cu 2) Glin a) O b) Fe c) Pb d) Cu e) Al f) Ag 3) Miedź a) Cu b) N c) Ag d) Ca e) O f) Pb 4) Ołów a) Cu b) O c) Ca d) Al e) Na f) Pb 5) Sód a) Cu b) Al c) Na d) C e) N f) O 6) Srebro a) O b) Ca c) Cu d) Ag e) Al f) Pb 7) Tlen a) N b) Ca c) Na d) Pb e) Fe f) O 8) Wapń a) Cu b) Ca c) C d) O e) Al f) N 9) Węgiel a) Ca b) Al c) O d) Na e) C f) Pb 10) Żelazo a) Fe b) Ca c) Ag d) Al e) Cu f) Pb

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?