1) Prawo Archimedesa jest sformułowane dla: a) cieczy b) gazów c) cieczy i gazów d) ciał stałych e) cieczy i ciał stałych 2) Siła wyporu zawsze działa a) ku górze b) ku dołowi c) w prawo d) w lewo 3) Siła wyporu zależy od: a) gęstości cieczy b) wysokości słupa cieczy c) kształtu ciała d) naczynia, w którym zanurzamy ciało 4) Jeżeli gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy, w której zanurzone jest ciało to: a) ciało tonie b) ciało unosi się na powierzchni c) ciało unosi się wewnątrz cieczy d) ciało pływa po powierzchni e) ciało wyskakuje z cieczy 5) Ciało unosi się na powierzchni jeśli: a) gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy b) gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy c) gęstość ciała jest taka sama jak gęstość cieczy 6) Prawo Archimedesa znalazło zastosowanie w: a) hamulców hydraulicznych b) konstrukcji łodzi podwodnych c) wieżach ciśnień d) powstawaniu napięcia powierzchniowego 7) Jeśli Fg=150N, a Fw=100N to: a) ciało tonie b) ciało wynurza się na powierzchnię c) ciało pływa wewnątrz cieczy

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?