nieodnawialne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, pierwiastki promieniotwórcze, torf, odnawialne: wiatr, wody płynące, biomasa, pływy morskie, geotermalna, słoneczna,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?