ed: want, open, watch, walk, play, listen, act, collect, cook, paint, visit, work, d: smile, change, believe, dance, move, ied: tidy, cry, study, podwojona ostatnia sylaba + ed: travel, prefer, stop, kidnap,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?