self-centred people - egocentryczni ludzie, intend - mieć zamiar, research - badanie, badania naukowe, przeprowadzić badania nuakowe, approach to - podejście do czegoś, enterprise - przedsięwzięcie, projekt, inicjatywa; działalność gospodarcza, unemployment - bezrobocie, caring - troskliwy, opiekuńczy, unfair - niesprawiedliwy, according to research - według badania, a survey - ankieta, carry out [a survey] - (=conduct) przeprowadzać [ankietę], be portrayed in a false light by - być postawionym w złym świetle przez, unlikely - mało prawdopodobny, nieprawdopodobny, wątpliwy, threatening - groźny, amid - wśród, pośród, pomiędzy, persist - utrzymywać się, nie ustępować, nie przestawać, raise awareness - zwiększać świadomość, findings - wynik, rezultat, impactful - wpływowy, decrease - obniżać się, zmniejszać; spadek,

Gold Experience B2+, Reading Unit 3 - vocabulary

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?