Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
boring, cheap, dangerous, difficult, easy, exciting, expensive, safe, good, bad, big, small.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne