1) W którym z wyrazów występuje sylaba [le]? a) b) c) d) 2) Który wyraz zaczyna się i kończy tą samą głoską? a) b) c) d) 3) Który wyraz NIE zawiera głoski [k]? a) b) c) d) 4) Który wyraz kończy się głoską [t]? a) b) c) d) 5) W którym z wyrazów występuje sylaba [to] a) b) c) d) 6) Który wyraz składa się z 4 sylab? a) b) c) d)

Percepcja słuchowa - ćwiczenia językowe

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?