Prawda: Sześcian to prostopadłościan o wszystkich krawędziach równej długości, Objętość 4,2 litra jest równa 4200 cm 3  ,  Wszystkie ściany boczne graniastosłupa są równoległobokami, Wszystkie ściany boczne dowolnego ostrosłupa są trójkątami, Objętość ostrosłupa jest trzy razy mniejsza od objętości graniastosłupa o tej samej podstawie i wysokości., Spodek wysokości ostrosłupa prawidłowego leży wewnątrz podstawy ostrosłupa., Obracając prostokąt wokół jednego z jego boków, otrzymamy walec., Przekrój osiowy kuli jest kołem., Jeśli długość tworzącej stożka zwiększymy cztery razy, a promień jego podstawy się nie zmieni, to pole powierzchni bocznej również się zwiększy cztery razy., W wyniku obrotu trójkąta prostokątnego wokół jego przeciwprostokątnej otrzymamy dwa stożki połączone podstawami, Fałsz: Każdy graniastosłup prosty jest prawidłowy, Jeśli długość krawędzi sześcianu zwiększymy trzy razy, to objętość sześcianu zwiększy się dziewięć razy, W każdym graniastosłupie liczba wierzchołków jest dwa razy większa od liczby ścian., Wysokość stożka jest prostopadła do jego tworzącej, Objętość stożka jest dwa razy mniejsza od objętości walca o tej samej podstawie i wysokości., Powierzchnia boczna walca jest wycinkiem koła., Jeśli długość promienia kuli zwiększymy trzy razy, to pole powierzchni kuli również się zwiększy trzy razy.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?