1) Które rodzaje zagrożeń jest nie prawidłowe? a) Naturalne b) historyczne c) Społeczne 2) Podaj prawidłowe rozwinięcie skrótu "PSP" a) Państwowe służby pogotowia b) Państwowe służby pożarne c) Państwowa straż pożarna 3) Co oznacza modulowany 3 minutowy dźwięk? a) Ogłoszenie alarmu b) Odwołanie alarmu c) Komunikat ostrzegawczy 4) Czego nie należy robić podczas ogłoszenia alarmu? a) wygaszać paleniska b) komunikować się z sąsiadami c) zamykać okna i drzwi na klucz 5) Ile jest stopni ewakuacji? a) 3 b) 4 c) 5 d) 2 e) 6 6) co to za znak? a) schody pożarowe b) klatkę schodową c) drzwi ewakuacyjne 7) co oznacza ten znak? a) miejsce umieszczenia gaśnicy b) kierunek drogi ewakuacyjnej c) miejsce zbiórki 8) Jaki rodzaj powodzi najczęściej występują w Polsce? a) Opadowy b) roztopowy c) spowodowany awarią 9) czego nie wolno robić podczas powodzi a) słuchać radia b) używać wód gruntowych w celach spożywczych c) ulegać panice 10) co oznacza ten znak ostrzegawczy a) promieniowanie elektromagnetyczne (strefa pośrednia) b) źródło promieniowania elektromagnetycznego c) promieniowanie elektromagnetyczne (strefa bezpieczna) 11) co zrobić podczas ataku terrorystycznego a) Jeżeli jest możliwość wydostać się z budynku b) Pomóc innym ludziom c) Wołać o pomoc

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?