1) Smog to... a) gatunek smoka b) rodzaj grzyba c) dopływ Wisły d) zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami 2) Czym jest ekologia? a) dział matematyki b) nauka, która bada i analizuje zależności zachodzące w świecie przyrody c) gatunek literacki d) typ osobowości 3) Obszar chroniony wokół parku narodowego to... a) otulina b) obwodnica c) otocznica d) ścieżka 4) Gaz, którego nagromadzenie powoduje efekt cieplarniany to... a) dwutlenek węgla b) tlenu c) neon d) argon 5) Jakiego koloru jest pojemnik, do którego wrzucamy odpady papierowe? a) zielony b) niebieski c) żółty d) brązowy 6) Proces przerabiania odpadów na nawóz to... a) kompostowanie b) spalanie c) uzdatnianie d) filtracja 7) Odnawialne źródła energii to... a) węgiel kamienny i brunatny b) uran, torf c) ropa naftowa d) wiatr, woda, słońce 8) Co to jest recykling a) spalanie śmieci b) powtórne wykorzystanie odpadów w produkcji c) gatunek grzyba d) zjawisko atmosferyczne 9) Ekologicznym pojazdem jest... a) rower b) skuter c) motocykl d) ciągnik 10) Symbolem Ligi Ochrony Przyrody jest... a) bóbr b) sroka c) żubr d) zając 11) W jakim miesiącu obchodzimy Dzień Ziemi? a) maj b) kwiecień c) czerwiec d) październik 12) Pierwszy na świecie park narodowy powstał w... a) Australii b) Europie c) Ameryce Północnej d) Ameryce Południowej

Co wiesz o ochronie środowiska?

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?