książka - M. kto ? co? (jest), książki - D. kogo? czego? (nie ma), książce - C. komu? czemu? (się przyglądam), książkę - B. kogo? co? (widzę), książką - N. z kim? z czym? (idę), o książce - Msc. o kim? o czym? (opowiadam), książko - W. o! (witaj),

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?