1) √9 a) 9 b) 3 c) 4,5 d) 8 2) √121 a) 120 b) 12 c) 11 d) 33 3) √144 * 22 a) 48 b) 17 c) 24 d) 576 4) √36622 a) 13410244 b) 60,5 c) 3662 d) 36622 5) ∛343 a) 18,5 b) 7 c) 3∛13 d) 1029

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?