1) Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 2 cm x 1 dm x 5 mm. 2) Oblicz objętość i pole powierzchni sześcianu o krawędzi 1,2 cm. 3) Czy prostopadłościan o wymiarach 0,4 m x 15 cm x 1,2 dm ma większą czy mniejszą objętość niż sześcian o krawędzi 2dm? 4) Jakie pole powierzchni ma sześcian o objętości 64 cm3 ? 5) Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma objętość 375 cm3, a jego krawędź boczna jest trzy razy dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa. 6) Dwie ściany prostopadłościanu to kwadraty o boku 4 cm. Jego objętość wynosi 88 cm3. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu. 7) Do akwarium, którego dno ma wymiary 4 dm x 50 cm dolano 6 litrów wody. O ile centymetrów podniósł się poziom wody w akwarium? 8) Piaskownica ma wymiary (zewnętrzne) 4 m x 3 m. Wnętrze piaskownicy otacza betonowy murek o wysokości 40 cm i grubości 25 cm. Ile metrów sześciennych betonu zużyto na wykonanie tego murku? 9) Metr sześcienny asfaltu waży 1,4 tony. Do pokrycia asfaltem boiska o wymiarach 20 m x 40 m użyto 56 ton asfaltu. Jaka grubość ma warstwa asfaltu na tym boisku? 10) Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 5 cm i wysokości 0,7 dm. 11) Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 5 cm i wysokości 7 cm. 12) Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 4 cm i wysokości 10 cm.

Pole powierzchni i objętość graniastosłupa (cz.1)

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?