I ____ ____ my dog ____ 4 pm yesterday afternoon. She ____ ____ her homework all evening yesterday. We were____ an exam yesterday ____ 8 am. He ____ dancing at the disco at 9 pm last night.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?