1) Jan Długosz urodził się: a) w 1315 roku b) w 1415 roku c) w 1915 roku 2) Jan Długosz był: a) sprzedawcą b) kucharzem c) duchownym 3) Jan Długosz urodził się w rodzinie: a) szlacheckiej b) chłopskiej c) królewskiej 4) Rodzice Jana Długosza mieli na imię: a) Jan i Barbara b) Beata i Jurek c) Jan i Beata 5) Jan Długosz rozpoczął naukę w roku: a) 1421 b) 1422 c) 1321 6) W 1436 roku Długosz został: a) uczniem Akademii Krakowskiej b) sekretarzem biskupa c) kanonikiem krakowskim 7) Ojciec Jana Długosza brał udział: a) w bitwie kampanii wrześniowej b) w bitwie po Grunwaldem c) w bitwie pod Cedynią 8) Jan Długosz od roku 1467 był: a) wychowawcą synów królewskich b) uczniem szkoły parafialnej c) podróżnikiem po Rzymie 9) W rozpoczęciu studiów na Akademii Krakowskiej pomagał Długoszowi: a) Kazimierz Jagiellończyk b) biskup Zbigniew Oleśnicki c) Zygmunt Jagiellończyk 10) Jan Długosz zmarł w 1480 roku a) w Warszawie b) w Rzymie c) w Krakowie 11) Jan Długosz był fundatorem kościoła a) W Łodzi b) w Warszawie c) w Kłobucku 12) Najsłynniejsze dzieło Długosza to: a) "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" b) "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego" c) "Ogniem i mieczem"

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?