NEGOCJACJE - A. strategia cenowa stosowana przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów, które sa adresowane do dużej ilości klientów, CENA - B. obniżenie ceny w związku z zakupem określonej przez sprzedawcę ilosci produktu, STRATEGIA PENETRACJI - C. sprzedawanie produktu po obnizonej cenie w wybranych regionach, STRATEGIA "ZBIERANIA ŚMIETANKI" - D. proces komunikowania sie dwóch lub wiecej stron, którego celem jest osiągniecie porozumienia, RABAT ILOŚCIOWY - E. ilość pieniędzy, które musi wydać nabywca w związku z zakupem określonego produktu, RABAT SEZONOWY - F. strategia cenowa stosowana przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów, która plega na tym , że cana, po jakiej sprzedawany jest produkt w fazie wprowadzenia na rynek, RABAT FUNKCJONALNY - G. obniżenie ceny dla nabywców, którzy dokonują zakupu w określonym przez sprzedawce czasie, RABAT ZWIĄZANY Z CHARAKTERYSTYKA KONSUMENTA - H. obniżenie ceny dla pośredników handlowych w zamian za wykonywanie przez nich określonych czynności, RABAT PRZESTRZENNY - I. obniżenie ceny udzielone przez sprzedawcę kupujacemu w sytuacji gdy zapłata następuje w momencie realizacji umowy lub w określonym przez sprzedawcę czasie, ODROCZENIE PŁATNOŚCI  - J. relacja wartości (ilości) sprzedaży produktu przez określoną firmę do wartości sprzedaży wszystkich firm działających na danym rynku, SKONTO - K. UMOŻLIWIENIE NABYWCOM DOKONYWANIA ZAPŁATY ZA ZAKUPIONE PRODUKTY NIE W MOMENCIE DOSTAWY, LECZ PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, UDZIAŁ W RYNKU - L. obniżenie ceny dla tych nabywców, którzy posiadają cechy określone przez sprzedawce,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?