1) Klęk obunóż jest na zdjęciu: a) b) c) d) 2) Postawa zasadnicza z ramionami w pionie nie jest na zdjęciu: a) b) c) d) 3) Postawa zakroczna a) b) c) d) 4) Podchwyt a) b) c) 5) Leżenie przewrotne jest na zdjęciu a) b) c) d) 6) Klęk a) b) c) d) 7) Podpór przodem a) b) c) 8) Ramiona w poziomie a) b) c) d) 9) Siad prosty a) b) c) d) 10) Siad klęczny a) b) c) d) 11) Nachwyt a) b) c) 12) Na zdjęciu pozycja wyjściowa to: a) przysiad podparty b) klęk prosty c) klęk podparty d) siad klęczny podparty 13) Pozycja wyjściowa na zdjęciu to nie jest pozycja: a) rozkroczna b) wykroczna c) zakroczna d) wykroczno-zakroczna 14) Pozycja wyjściowa na zdjęciu to: a) siad prosty b) siad ugięty c) siad klęczny d) siad wykroczny 15) Pozycja wyjściowa do typowej "deski" to  a) Podpór przodem b) podpór tyłem c) podpór łukiem 16) Prawidłowo wykonany przysiad, wykonamy z pozycji wyjściowej: a) postawa zasadnicza b) postawa rozkroczna c) pozycja wykroczna d) pozycja wykroczno - zakroczna 17) Skłon tułowia w przód możemy wykonać z pozycji: a) zasadniczej b) siad prosty c) klęk obunóż d) rozkrocznej 18) Pozycja na zdjęciu to: a) półszpagat b) klęk jednonóż druga noga w zakroku c) klęk jednonóż druga noga w wykroku 19) Ile jest podstawowych pozycji leżączych a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?