Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Ka'ba - The building Muslims visit on pilgrimage., mosque - a building where Muslims can go to pray, monotheism - belief in one god, Ramadan - a month long period of fasting, fasting - going without food and water for a period of time, almsgiving - giving money to those in need, pilgrimage - a religious journey, Mecca - the city toward which all Muslims pray, Muslim - a follower of the religion of Islam, Islam - a religion which started on the Arabian Peninsula, Arab - any person who lives on the Arabian Peninsula,

Culture and the Arabian Peninsula

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne