1) Klient ... kredyt a) zaciąga b) wypłaca c) udziela 2) Bank bierze ... za udzielenie kredytu a) spłatę b) prowizję c) koszt 3) Pieniądze płacone za usługę to a) wypłata b) spłata c) opłata 4) Poniesiony koszt to a) wydatek b) podatek c) datek 5) Ilość, suma pieniędzy to a) wymiar b) kwota c) koszt 6) Kredyt spłacamy w a) ratach b) spłatach c) opłatach 7) Dług to inaczej  a) zobowiązanie b) kredyt c) powiązanie 8) Zdolność kredytowa to a) wypłacalność b) opłacalność c) zapłata 9) Wierzytelność to a) kredyt b) dług c) pożyczka 10) Kredytodawca to a) wierzyciel b) klient c) dłużnik

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?