1. It ____(snow) when I ____ (leave) school. 2. Tomek ____ (download) a new song when the lights ____ (go out). 3. I ____ (hang out) with my friends when I ____ (hear) the news. 4. What ____ (you/do) when you ____ (get) my text message?

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?