Urbanizacja, stolica woj. opolskiego, wymień 2 czynniki wpływające na liczbę urodzeń, czym jest przyrost naturalny?, jak obliczysz gęstość zaludnienia?, kim jest emigrant?, wymień 2 mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę, II sektor gospodarki to..., wymień 3 funkcje miasta, narysuj na tablicy schemat aglomeracji monocentrycznej, kim jest imigrant?, wymień 3 skutki bezrobocia, wymień 2 problemy mieszkańców dużych miast, jak obliczysz saldo migracji?, w jakim sektorze (I, II, czy III) pracuje najwięcej Polaków?, jakie jest największe miasto PL?, czym jest konurbacja?, stolica woj. podlaskiego, jak wygląda piramida płci i wieku dla społ. młodego?, wiek przedprodukcyjny to..., wymień 3 powody, dla których ludzie imigrują?, wymień 2 przyczyny bezrobocia, wiek produkcyjny to..., piramida płci i wieku dla społ. starzejącego się, struktura wyznaniowa w PL, czym jest przyrost naturalny?, największe państwo Europy?.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?