1) Podaj składniki NIE występujące w stałych ilościach w powietrzu a) Azot b) Tlen c) Tlenek węgla d) Wodór 2) Jakie są właściwości gazów szlachetnych a) Mało aktywne, nie palą się, słabo rozpuszczają się w wodzie b) Palą się, słabo rozpuszczają się w wodzie, emitują światło c) Są aktywne, palą się, rozpuszczają się w wodzie d) Emitują światło pod wpływem wyładowań, są nieaktywne, palą się 3) Jak nazywa się reakcja charakterystyczna dla tlenku węgla? a) Zmętnienie wody azotowej b) Zamarzanie wody  c) Parowanie wody d) Zmętnienie wody wapiennej 4) Jak nazywa się składnik którego jest najwięcej w powietrzu? a) Tlen b) Wodór c) Azot d) Dwutlenek węgla 5) Który gaz jest palny? a) Żaden b) Wodór c) Wszystkie d) Dwutlenek węgla  6) Jak nazywają się związki niszczące warstwę ozonową? a) Feromony b) Farmazony c) Frezje d) Freony 7) Efekt cieplarniany to: a) Zagotowanie wody w czajniku b) Nadmierne zatrzymywanie ciepła przez gazy w atmosferze c) Przegrzewanie się ciała podczas biegu d) Zatrzymywanie ciepła słonecznego w organizmie 8) Wymień źródła zanieczyszczeń powietrza: a) Transport b) Przemysł c) Pożary d) Wybuchy wulkanów e) oddychanie 9) Jaką funkcję spełnia warstwa ozonowa dla naszej planety a) Dzięki niej widzimy gwiazdy b) Chroni Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem c) Jest płucami naszej planety

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?