Pozytywne skutki migracji: poprawa sytuacji materialnej emigrantów i ich rodzin, obniżenie poziomu bezrobocia, wypełnienie przez imigrantów luk na rynku pracy, Negatywne skutki migracji: wzrost tempa starzenia się społeczeństwa, rozłąka z rodziną, niedobór pracowników w wielu branżach,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?