Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) five a) 1 b) 3 c) 2 d) 5 e) 4 2) two a) 2 b) 5 c) 3 d) 1 e) 4 3) four a) 3 b) 4 c) 2 d) 1 e) 5 4) three a) 1 b) 5 c) 3 d) 2 e) 4 5) one a) 1 b) 5 c) 4 d) 3 e) 2 6) six a) 5 b) 9 c) 10 d) 7 e) 6 7) seven a) 7 b) 9 c) 4 d) 3 e) 6 8) eight a) 7 b) 10 c) 3 d) 8 e) 1 9) nine a) 6 b) 5 c) 10 d) 7 e) 9 10) ten a) 10 b) 1 c) 6 d) 3 e) 8

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne