1. Suma długości wszystkich krawędzi pewnego sześcianu jest równa 3,6 m. Oblicz objętość tego sześcianu.Oblicz objętość tego graniastosłupa., 2. Czy 15 litrów wody zmieści się w akwarium o wymiarach 20 cm x 1,6 dm x 3,5 dm?, 3. Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa prostego, którego krawędź boczna ma długość 6 cm, a podstawa jest trójkątem prostokątnym o przyprostokątnych 9 cm i 12 cm., 4. BANKRUT - dodatkowa praca domowa!!! 😈, 5. W prawidłowym graniastosłupie trójkątnym krawędź podstawy ma długość 4 cm, a krawędź boczna 3 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa., 6. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym obwód podstawy jest równy 8cm, a obwód ściany bocznej 1m. Ile wynosi objętość tego graniastosłupa?, 7. Podstawą graniastosłupa jest siedmiokąt o polu 17 cm2, a wysokość tego graniastosłupa ma długość 8 cm. Oblicz objętość tego graniastosłupa., 8. PAUZA - 10 przysiadów 😊, 9. Oblicz objętość graniastosłupa czworokątnego o wysokości 16 dm, którego podstawą jest kwadrat o boku 80 cm., 10. Oblicz objętość graniastosłupa trójkątnego o wysokości 8 cm, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 4 cm i 5 cm., 11. Podstawą graniastosłupa trójkątnego jest trójkąt prostokątny o bokach 3 cm, 4 cm i 5 cm. Wysokość graniastosłupa wynosi 8 cm. Oblicz pole całkowite tego graniastosłupa., 12. W bryle przedstawionej na rysunku każde dwie krawędzie wychodzące z tego samego wierzchołka są prostopadłe. Jaka jest objętość bryły?, 13. BANKRUT - dodatkowa praca domowa!!! 😈, 14. Czy kasa pancerna w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 3 dm, 4 dm, 7 dm pomieści 200 sztuk sztabek złota o wymiarach 6 cm, 5 cm, 14 cm każda?, 15. Specjaliści uważają, że dla każdego ucznia w klasie powinno przypadać 4,5 m3 powietrza. Ilu uczniów można pomieścić w naszej klasie? Wysokość sali 3,5m., 16. PAUZA - 10 przysiadów 😊.

Pole i objętość graniastosłupa

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?