canteen - stołówka, classroom - klasa, cloakroom - szatnia, common room - świetlica, computer room - pracownia komputerowa, corridor - korytarz, desk - ławka szkolna, gym - sala gimnastyczna, hall - aula, library - biblioteka, locker - szafka, office - sekretariat, playground - boisko do zabawy, science lab - sala do nauki biologii, chemii, fizyki, sports field - boisko sportowe, staff room - pokój nauczycielski,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?