talkative - gadatliwy, tall - wysoki, hard-working - pracowity, funny - śmieszny, than - I'm friendlier ....... John., the same - taki sam, more - My armchair is .......... comfortable than yours., better - lepszy, me - I'm bored. Can you come to ....?, you - Are you hungry? I can give ....... a sandwich., him - Frank is my grandpa. I often visit ....., her - Alice is my sister. I play with ....., us - We have a problem. Can you help ......?, them - Jack and Tina are my friends. I like ......, hold - trzymać, beautiful - piękny, young - Przeciwieństwo do: old, generous - hojny, presents - give ...., the best - najlepszy, exercise - ćwiczenie, gym, chat to - rozmawiać z, handsome - przystojny, messy, most - He is the ......... talkative boy in our class., er - Gina is young....... than Linda., est - Sally is the old..... in the family., fit - w dobrej kondycji fizycznej,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?