I can dance., I can run., I can climb., I can swim., I can jump., I can sing., I can ride a horse., I can fly., I can't fly., I can't swim., I can't ride a bike., Can you run?, Can you jump?, Can you fly?, Can you swim?, A bird can sing., A birdI can't swim., I’ve got two wings., A tiger can run fast., A snake can’t dance., An elephant can walk., A monkey can climb a tree., A fish can swim., A tiger can’t fly..

New English Adventure 2 unit 5 -zdania CAN - hyperenglish.pl

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?