PSZENICA - Zboże, którego uprawa zajmuje największą powierzchnię w Polsce., AREAŁ - Powierzchnia gruntów wykorzystywanych pod uprawę danej rośliny., UŻYTKI - ...... rolne - tereny wykorzystywane rolniczo. W Polsce zajmują ok. 60% powierzchni., PLONY - Ich wielkość wyraża się najczęściej w dt/ha., ZBIORY - Całkowita ilość zebranych płodów rolnych., JABŁKA - Owoce będące wizytówką polskiego sadownictwa., PSZENŻYTO - Roślina zbożowa powstała ze skrzyżowania dwóch zbóż. Odznacza się niższymi wymaganiami., ZIEMNIAK - Z niego produkuje się frytki, chipsy oraz skrobię., CUKIER - Do jego produkcji wykorzystuje się buraki cukrowe., RZEPAK - Podstawowa roślina oleista w Polsce., PASTWISKO - Teren, na którym wypasa się zwierzęta., PASTEWNE - Rośliny ............... - przeznaczone do produkcji pasz, np. groch, bobik, koniczyna., CHMIEL - Roślina należąca do używek. Z niej produkuje się np. piwo., LEN - Jest rośliną włóknistą i oleistą. , ŚLĄSKA - Nizina..... - region o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych do rozwoju rolnictwa w Polsce. Teren idealny pod uprawę m.in. pszenicy., MAZOWIECKA - Nizina ............ - region rolniczy w centralnej Polsce. Znajduje się tu najwięcej sadów., KASZA - Główny produkt żywieniowy uzyskiwany z jęczmienia., NIEMCY - Kraj zajmujący I miejsce pod względem ilości plonów pszenicy w 2016 roku., POLSKA - Kraj, w którym plony buraków cukrowych w 2016 roku oszacowano na ok. 650 dt/ha., ROLNICTWO - Jeden z sektorów gospodarki. Składają się na niego uprawa roślin i hodowla zwierząt.,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?