Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Correct: vegatables, fish, cake, meat, cheese, ham, apple, sandwich, tomato, olives, onion, Incorrect: lorry, pencil case, canary, uniform, girl, hedgehog, pilot, market, toy shop, school, skirt,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne