Państwo Europy Północnej, które energię elektryczną pozyskuje niemal wyłącznie z hydroelektrowni., Państwo, które ma największy udział energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wiatrowych w Europie., Państwo, które pozyskuje najwięcej energii z elektrowni geotermalnych., Państwo, które w całej Europie produkuje najwięcej energii pochodzącej z elektrowni słonecznych., Państwo, kóre najwięcej energii pozyskuje z elektrowni atomowych., Polska - państwo, kótrego głównym źródłem energii są elektrownie cieplne opalane głównie węglem kamiennym i brunatnym..

Produkcja energii elektrycznej z różnych źródeł energii

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?