homologiczny - Szereg.... ze zwiększającą się liczbą atomów węgla, propen - Alken o 3 atomach węgla, całkowite - Rodzaj spalania, którego jednym z produktów jest tlenek węgla (IV)., eten - Ten alken jest wydzielany przez dojrzewające owoce., przyłączenia - Reakcja alkenu z bromem., buten - Alken o 4 atomach węgla,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?