Ciekły - Stan skupienia pentanu., Czad - Zwyczajowa nazwa tlenku węgla (II), Butan - Alkan o 4 atomach węgla., Cztery - Wartościowość węgla w węglowodorach., Całkowite - Jeden z rodzajów reakcji spalania., Eten - Alken, który towarzyszy dojrzewaniu owoców., Przyłączenia - Reakcja alkenu z bromem., Dwa - Liczba atomów węgla w najprostszym alkenie., Polimer - Produkt reakcji polimeryzacji., Katalizator - Przyspiesza przebieg reakcji chemicznej., Penten - Alken o pięciu atomach węgla., Szereg homologiczny - Uporządkowanie węglowodorów według zwiększającej się liczby atomów.,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?